Język polski 138 godzin do matury 2025


Główne cele i założenia kursu

Kurs maturalny polski ma za zadanie przygotowanie Cię do egzaminu maturalnego, tak aby cel w postaci wybranego kierunku studiów stał się dla Ciebie faktem. Walczymy o maturę, ale tak naprawdę o indeks na studia.

Kurs maturalny polski – główne cele i założenia kursu

Nasze kursy maturalne z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym są przeznaczone dla uczniów szkół średnich, w szczególności uczniów liceów, dla których dobry wynik maturalny jest gwarancją dostania się na wybrany kierunek studiów wyższych.

Tworząc program kursu języka polskiego na rok szkolny 2024/2025, wzięliśmy pod uwagę zmiany w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej z uwzględnieniem znowelizowanej listy lektur oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wymagań egzaminacyjnych, kryteriów oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

W Uniwersytecie Maturalnym proponujemy zajęcia przygotowujące do części ustnej i pisemnej egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym i do części pisemnej na poziomie rozszerzonym, zarówno testu, jak i wypracowania.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym

Program kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym obejmuje:

 • Wykłady, których celem jest powtórzenie zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów niej zachodzących.
 • Omówienie treści i problematyki lektur obowiązkowych.
 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań otwartych do testu historycznoliterackiego.
 • Ćwiczenie umiejętności doboru utworów literackich do każdej maturalnej formy wypowiedzi, zarówno ustnej, jak i pisemnej.
 • Ćwiczenie umiejętności doboru kontekstów do różnych form wypowiedzi.
 • Ćwiczenie tworzenia form pisemnych: wypracowania i interpretacji wiersza wskazanego w temacie wypracowania.
 • Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego lub publicystycznego i rozwiązywania zadań otwartych do testu „Język polski w użyciu”.
 • Ćwiczenie umiejętności porównywania, analizowania, uogólniania, syntetyzowania problematyki dwóch tekstów nieliterackich.
 • Ćwiczenie umiejętności redagowania notatki syntetyzującej.
 • Przygotowanie do ustnej części egzaminu maturalnego poprzez omawianie zadań jawnych z listy opublikowanej na stronach CKE oraz zadań niejawnych przygotowanych przez nauczycieli.
 • Przygotowanie do wygłaszania wypowiedzi monologowej do zadań jawnych i niejawnych na maturze ustnej (poprawnej pod względem merytorycznym, kompozycyjnym oraz językowo-stylistycznym).
 • Przygotowanie do udziału w rozmowie z komisją egzaminacyjną podczas matury ustnej.
 • Ćwiczenie umiejętności interpretacji tekstu ikonicznego.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Sprawdziany w postaci matury próbnej.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Program kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym obejmuje:

 • Wykłady, których celem jest powtórzenie zagadnień z zakresu historii i teorii literatury.
 • Omówienie treści i problematyki lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego.
 • Ćwiczenie umiejętności czytania tekstów literackich i nieliterackich, ich analizowania i syntetyzowania w kontekście historyczno- lub teoretycznoliterackim oraz kulturowym.
 • Ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).
 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Sprawdziany w postaci matury próbnej.

Nasz kurs maturalny z języka polskiego ma za zadanie:

 • powtórzenie i przypomnienie materiału z zakresu języka polskiego przerabianego w szkole średniej
 • uzupełnienie braków i usystematyzowanie materiału z języka polskiego oraz mobilizacja do systematycznej nauki
 • rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pod kątem egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i / lub rozszerzonym
 • praktyczne zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • przećwiczenie arkuszy maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym i / lub rozszerzonym
 • nabranie wprawy w umiejętnościach egzaminacyjnych
 • usystematyzowanie przygotowań do egzaminu maturalnego.

U Nas:

 • masz możliwość nauki online. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz elastycznie dopasować swój plan zajęć oraz odrobić zajęcia, na których Cię nie było. W systemie zdalnym uczysz się z dowolnego miejsca, oszczędzasz mnóstwo czasu na dojazdy
 • powtórzysz materiał z 4 lat szkoły średniej zgodnie z nową podstawą programową
 • uzupełnisz braki w poszczególnych przedmiotach
 • utrwalisz wiadomości z 4 lat szkoły średniej
 • przetrenujesz umiejętności maturalne
 • rozszerzysz zakresy wiedzy i nabierzesz pewności i biegłości w rozwiązywaniu zadań maturalnych
 • będziesz w stanie przygotować się systematycznie i metodycznie do matury
 • będziesz mieć właściwą mobilizację do regularnej nauki już od początku roku szkolnego
 • poprawisz swoje wyniki w szkole
 • zobaczysz, jak można sprawnie i bez zbędnego stresu przygotować się do egzaminu

Rozkład i tryby zajęć

Poziom podstawowy

Kurs maturalny język polski online na poziomie podstawowym realizowany będzie w wymiarze łącznym 138 godzin zajęć, na co składa się:

 • 92 godziny zajęć ćwiczeniowych, rozłożone na 26 spotkań po 3 godziny lekcyjne zajęć, raz w tygodniu – zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, praca na materiałach egzaminacyjnych – maturalnych – online na żywo, w tym 10 godzin konsultacji / seminariów i główna matura próbna na zakończenie kursu,
 • 40 godzin zajęć wykładowych, rozłożone na 20 wykładów z wykładowcą po 2 godziny lekcyjne, raz w tygodniu,
 • 4 godziny zintegrowany warsztat psychoedukacyjny – warsztat skutecznej nauki, warsztat zarządzania czasem oraz warsztat radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym – jedna do wyboru na każdy wybrany przedmiot kursu,
 • materiały do zajęć ćwiczeniowych i do wykładów oraz inne materiały obejmujące kurs maturalny język polski, w tym pakiet materiałów ćwiczeniowych do zajęć do pobrania w cenie kursu lub pakiet wydrukowanych przez nas dla Ciebie materiałów ćwiczeniowych do zajęć (warunki w formularzu zgłoszeniowym),
 • dostęp do panelu kursanta z dodatkowymi materiałami, wykładami i skryptami

Poziom rozszerzony

Kurs maturalny polski rozszerzony realizowany będzie w wymiarze łącznym 138 godzin zajęć, na co składa się:

 • 92 godziny zajęć ćwiczeniowych, rozłożone na 26 spotkań po 3 godziny lekcyjne zajęć, raz w tygodniu – zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, praca na materiałach egzaminacyjnych – maturalnych – online na żywo, w tym 10 godzin konsultacji / seminariów i główna matura próbna na zakończenie kursu,
 • 40 godzin zajęć wykładowych, rozłożone na 20 wykładów z wykładowcą po 2 godziny lekcyjne, raz w tygodniu,
 • 4 godziny zintegrowany warsztat psychoedukacyjny – warsztat skutecznej nauki, warsztat zarządzania czasem oraz warsztat radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym – jedna do wyboru na każdy wybrany przedmiot kursu,
 • materiały do zajęć ćwiczeniowych i do wykładów oraz inne materiały dodatkowe do kursu w tym pakiet materiałów ćwiczeniowych do zajęć do pobrania w cenie kursu lub pakiet wydrukowanych przez nas dla Ciebie materiałów ćwiczeniowych do zajęć (warunki w formularzu zgłoszeniowym),
 • dostęp do panelu kursanta z dodatkowymi materiałami, wykładami i skryptami, które uzupełniają kurs maturalny z języka polskiego.

Początek i koniec zajęć:

 • Dokładne informacje na temat początku kursów maturalnych będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail na kilka dni przed rozpoczęciem kursu. Terminy wskazane powyżej mogą jeszcze ulec zmianie.
 • masz możliwość zmiany przedmiotu lub grupy zajęciowej jesienią, po tym jak otrzymasz swój plan zajęć szkolnych. Ponadto umożliwiamy Ci zmianę grupy lub/i przedmiotu w ważnych dla Ciebie przypadkach także w trakcie kursu (pod warunkiem wolnego miejsca w konkretnej grupie).
 • Koniec zajęć: marzec/kwiecień 2025 r.

UWAGA! Jeżeli interesuje Cię stacjonarny kurs maturalny z polskiego, a jesteś z Warszawy lub okolic, to zapraszamy Cię na zajęcia naszego partnera – Collegium Novum. Kursy prowadzą Ci sami nauczyciele, programy zajęć są bardzo zbliżone, a jakość zajęć jest najwyższa z możliwych. Wszelkie szczegóły znajdziesz tu: www.collegiumnovum.pl

Grupy, do których możesz się zapisać na kurs:
Rodzaj kursu Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Ilość godzin Cena Status
JĘZYK POLSKI ONLINE PP-01 podstawowy wrzesień/październik 2024

poniedziałek 17.00-19.25

138 1522 Wolne miejsca
JĘZYK POLSKI ONLINE PP-02 podstawowy wrzesień/październik 2024

czwartek 17.00-19.25

138 1522 Wolne miejsca
JĘZYK POLSKI ONLINE PP-03 podstawowy wrzesień/październik 2024

sobota 11.40-14.05

138 1522 Wolne miejsca
JĘZYK POLSKI ONLINE PP-04 podstawowy wrzesień/październik 2024

niedziela 11.40-14.05

138 1522 Wolne miejsca
JĘZYK POLSKI ONLINE PR-01 rozszerzony wrzesień/październik 2024

czwartek 17.00-19.25

138 1522 Wolne miejsca
JĘZYK POLSKI ONLINE PR-02 rozszerzony wrzesień/październik 2024

sobota 9.00-11.25

138 1522 Wolne miejsca

Płatności i zniżki

Cena kursu: 1750zł. Cena po zniżce - 13% = 1522zł.

Zniżka aktualna do 30 czerwca 2024 roku wyczerpania miejsc w grupach.

a ponadto:

 • 5% dodatkowej zniżki za płatność w całości.
 • za drugi przedmiot kursu: - 10% zniżki
 • za trzeci i kolejny wybrany przedmiot kursu: - 15% zniżki
 • 15% dodatkowej zniżki za kontynuację zajęć w u-ma (zniżka na taką ilość kursów jaka była w roku poprzednim).
 • 10% dodatkowej zniżki za rodzeństwo.
 • 3% dodatkowej zniżki grupowej (powyżej 3 osób).

Płatności można dokonać online kartą lub przelewem lub przelewem tradycyjnym w przypadku płatności ratalnych.

Płatności ratalne:

Płatność za zakupione kursy maturalne możemy podzielić na 4 nieoprocentowane raty, płatne w odstępach miesięcznych – pierwsza rata jest płatna przy zapisie:

Harmonogram ratalny:

 • 1 rata w wysokości 40% łącznej sumy opłat za kursy – płatna przy zapisie
 • 2 rata w wysokości 20% łącznej sumy opłat za kursy – płatna miesiąc po rozpoczęciu zajęć, 25 dnia miesiąca
 • 3 rata w wysokości 20% łącznej sumy opłat za kursy – płatna 2 miesiące po rozpoczęciu zajęć, 25 dnia miesiąca
 • 4 rata w wysokości 20% łącznej sumy opłat za kursy – płatna 3 miesiące po rozpoczęciu zajęć, 25 dnia miesiąca.

Osoby które dokonały zapisu w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, muszą dokonać płatności przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Zniżki ważne także dla kursantów Collegium Novum.

Umowę ratalną i regulamin kursu w przypadku osoby niepełnoletniej umowę podpisuje jeden z rodziców.

* Harmonogram spłat zawarty jest w umowie ratalnej.

W momencie dopisania do grupy kursowej w trakcie trwania zajęć harmonogram ratalny ustalany jest indywidualnie.

Więcej o kursie

Więcej o kursie

Na nasze kursy maturalne z polskiego do matury 2025 i matury 2026 na poziomie podstawowym i rozszerzonym w nowej formule egzaminacyjnej zapraszamy wszystkich maturzystów, których ambicją jest dobry lub bardzo dobry wynik na egzaminie maturalnym. Nasze kursy maturalne język polski są dla tych wszystkich, którzy mierzą ambitnie, dla których dobry wynik egzaminu maturalnego jest przepustką na wymarzony kierunek studiów wyższych.

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają bardzo dobrego, rzetelnego i merytorycznego przygotowania, uporządkowania, systematyzacji i poszerzenia wiedzy, nabycia umiejętności maturalnych oraz wejścia w systematyczne nauczanie i przygotowanie do matury 2025 i/lub matury 2026, w oparciu o nowe wymagania egzaminacyjne OKE a gwarantowane przez kompetentną i merytoryczną kadrę i autorski program nauczania przedmiotu. Nasi nauczyciele poprowadzą Was przez cały kurs przygotowawczy do matury z języka polskiego, pokazując Wam jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy i przećwiczą z Wami ogromną ilość zadań i ćwiczeń maturalnych, pokażą Wam właściwe odpowiedzi i szczegółowo je omówią. Kurs maturalny (polski podstawowy lub rozszerzony) to Twoja szansa na zdanie egzaminu bez stresu, z najwyższym możliwym wynikiem.

Jesteśmy placówką edukacyjną, której głównym i jedynym celem jest przygotowanie maturzystów do egzaminu maturalnego. Jesteśmy świeżym, prężnym, ambitnym i skutecznym zespołem, nowoczesną firmą nastawioną na wysoką skuteczność nauczania. Nasze kursy maturalne polski charakteryzują między innymi:

 • wybitna, doświadczona kadra,
 • dużo zajęć z nauczycielem,
 • bardzo dużo materiałów do zajęć,
 • duża ilość sprawdzianów i matur próbnych
 • nauka w miłej i przyjaznej atmosferze
 • rewelacyjna cena jednej godziny naszych kursów maturalnych zajęć w porównaniu z korepetycjami z języka polskiego do matury
 • dodatkowe darmowe warsztaty psychoedukacyjne wspomagające Twoją naukę!

Kursy język polski do matury są prowadzone w systemie dwu-semestralnym online. Na ich całokształt składają się ćwiczenia z wykładowcą, wykłady online, sprawdziany, konsultacje i próbne egzaminy maturalne. Kursy zaczynają się od wczesnej jesieni i trwają przez 6-7 kolejnych miesięcy.

Kurs maturalny polski online składa się z kilku elementów (zakładka: rozkład i tryby zajęć):

 • Zajęcia ćwiczeniowe online odbywają się w wymiarze 3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu. Jest to optymalny czas trwania zajęć, umożliwiający utrzymanie skupienia i koncentracji. Zajęcia te mają charakter ćwiczeniowo – seminaryjny, na tych zajęciach pracujecie na materiałach egzaminacyjnych – zadaniach i testach maturalnych.
 • Zajęcia wykładowe online odbywają się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych raz w tygodniu. Każdy nowy wykład będzie dostępny raz na tydzień – w podanym na początku zajęć terminie. Nie musisz być w podanym terminie na zajęciach – wykład zawsze możesz odtworzyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu.

Wesprzemy Was także dzienniczkiem kursanta, na którym będziemy zamieszczać wiele materiałów dodatkowych, które uzupełnią kurs maturalny z polskiego online.

Pamiętaj, że dla Twojego komfortu we wrześniu możesz zmienić grupę zajęciową jeżeli obecna będzie kolidowała z Twoim zajęciami w szkole. Ponadto dajemy Ci możliwość rezygnacji z zajęć do początku drugich zajęć kursowych ze zwrotem całości wpłaty.

Język polski do matury z Uniwersytetem Maturalnym – dowiedz się więcej!

Szukasz sprawdzonego kursu, który pomoże Ci przygotować się do języka polskiego do matury? Sprawdź ofertę naszego Uniwersytetu Maturalnego. Działamy całkowicie zdalnie, dzięki czemu możemy kształcić uczniów z całej Polski – bez żadnych ograniczeń.

Nasz kurs maturalny z języka polskiego na odległość to dobry sposób dla każdego, kto chce utrwalić swoją wiedzę lub przejrzeć cały materiał szkolny z kilku ostatnich lat edukacji.

Proponujemy wyłącznie najlepsze metody nauki języka polskiego do matury wraz z dostępem do nieograniczonej bazy zasobów edukacyjnych. Z nami język polski do matury jest o wiele łatwiejszy do opanowania, szczególnie tuż przed egzaminem dojrzałości. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź ofertę naszego Uniwersytetu Maturalnego i przekonaj się, że warto zainwestować w lekcje online z języka polskiego do matury!

Kurs maturalny z języka polskiego – podstawa i rozszerzenie. Co można zyskać?

Decydując się na przygotowanie do egzaminu z języka polskiego przez internet, możesz przede wszystkim:

 • nauczyć się systematyczności nauczania,
 • uporządkować swoją wiedzę z ostatnich lat edukacji,
 • przejrzeć wiele testów maturalnych i omówić je ze specjalistami,
 • zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu języka polskiego do matury.

W Uniwersytecie Maturalnym otrzymujesz kompleksowe wsparcie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz zdalny dostęp do zasobów edukacyjnych. Nasz kurs maturalny z języka polskiego – rozszerzenie i podstawa obejmuje aż 138 godziny nauczania! Celem edukacji w tej formie jest jak najlepsze przygotowanie do egzaminu z języka polskiego, co jest gwarancją dobrego startu na etapie aplikowania na studia. Wybierz nasz kurs – matura polski, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, nie będzie dla Ciebie wyzwaniem!

Opracowaliśmy autorski program nauczania, który został skonstruowany zgodnie z aktualną podstawą programową obowiązującą w placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju. Nasze lekcje online z języka polskiego do matury są stworzone z myślą o uczniach chcących utrwalić swoją wiedzę lub pozyskać nowe informacje, aby zdać jak najlepiej egzamin maturalny.

Co obejmuje kurs maturalny z języka polskiego na Uniwersytecie Maturalnym?

Nasz nowoczesny kurs wykorzystuje najlepsze metody nauki języka polskiego do matury, dzięki czemu uzyskanie doskonałego wyniku na egzaminie dojrzałości jest tylko formalnością. Decydując się na kurs maturalny z języka polskiego, możesz zwiększyć swoje szanse na zdobycie miejsca na wymarzonej uczelni wyższej. Testy maturalne z języka polskiego, które rozwiązujemy w ramach szkolenie to nie wszystko. Gwarantujemy także:

 • kompleksowe powtórzenie i przypomnienie informacji z ostatnich lat nauki języka polskiego w szkole średniej,
 • uzupełnienie braków materiału wymaganego przez publiczne placówki edukacyjne do matury,
 • systematyzacja pracy i nauki – mobilizujemy naszych uczniów do tego, aby samodzielnie podejmowali naukę w każdej wolnej chwili,
 • dostęp do praktycznych zadań, które ułatwiają zapamiętywanie nowych informacji oraz utrwalanie konkretnych zagadnień,
 • pełne ćwiczenia arkuszy maturalnych udostępnianych przez CKE – realizujemy kurs maturalny z języka polskiego podstawa i rozszerzenie, aby uczniowie mogli nabrać wprawy w rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Na Uniwersytecie Maturalnym dajemy maturzystom nieograniczone możliwości edukacji, które przekładają się na doskonałe wyniki egzaminu dojrzałości. Wystarczy, że wybierzesz nasz kurs maturalny z języka polskiego, a poznasz najlepsze metody utrwalania wiedzy i nauczysz się samodzielnie dbać o swój rozwój edukacyjny.

Dlaczego warto skorzystać z oferty kursu maturalnego z języka polskiego na odległość?

Jest naprawdę wiele powodów, dla których warto zdecydować się na profesjonalne lekcje z języka polskiego do matury. Interesuje Cię wyłącznie język polski do matury? Nasz 138-godzinny kurs pomoże Ci:

 • poprawić oceny w szkole,
 • sprawnie i bez zbędnego stresu przygotować się do matury,
 • rozszerzyć zakres wiedzy w dowolnie wybranym zakresie,
 • przetrenować umiejętności w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych,
 • uzupełnić braki i utrwalić wiadomości z ostatnich lat szkoły średniej.

Od wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej otrzymasz też pełne wsparcie merytoryczne oraz motywację, która przydaje się podczas utrwalania wiedzy do matury. W ramach naszego pakietu otrzymasz lekcje online z języka polskiego do matury, które obejmują:

 • bardzo dużo godzin zajęć ćwiczeniowych, na których rozwiążesz testy maturalne pod okiem doświadczonego nauczyciela – to 26 spotkań po 3 godziny lekcyjne,
 • 40 godzin zajęć wykładowych – to dobry sposób na pozyskanie dodatkowej wiedzy, utrwalenie wiadomości oraz późniejsze wykorzystanie wiedzy na zajęciach praktycznych,
 • 6 godzin warsztatów psychoedukacyjnych – nasz kurs maturalny z języka polskiego na odległość przygotuje Cię, jak zarządzać swoim czasem oraz uczyć się efektywniej.

Oprócz powyższych otrzymasz też dodatkowy pakiet materiałów dydaktycznych, dzięki którym przygotowanie do egzaminu z języka polskiego będzie o wiele łatwiejsze. Pamiętaj, że 135-godzinny kurs obejmuje zarówno podstawowy zakres edukacji, jak i ten rozszerzony.

Ile kosztuje kurs maturalny z języka polskiego na Uniwersytecie Maturalnym?

W najlepsze metody nauki języka polskiego do matury warto zainwestować każde pieniądze. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa edukacja. Z tego względu dostosowaliśmy cennik naszych lekcji online z języka polskiego do matury do potrzeb większości uczniów i rodzinnego budżetu.

Język polski do matury z Uniwersytetem Maturalnym – czy to dobry pomysł?

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Maturalnego. Proponujemy kompleksowe nauczanie maturzystów. Nasz kurs maturalny z języka polskiego na odległość to szansa dla każdego ucznia na rozwój swoich umiejętności i zdobycie dodatkowej wiedzy przydatnej do egzaminu dojrzałości. Wyróżniki naszego centrum szkoleniowego to:

 • doświadczona kadra nauczycielska,
 • szeroki pakiet godzin do wykorzystania,
 • materiały dydaktyczne z nieograniczonym dostępem online,
 • ogromna liczba próbnych matur do wykonania,
 • przyjazna i bezstresowa atmosfera nauczania,
 • dostęp do dodatkowych warsztatów w atrakcyjnej cenie pakietu.

Kurs maturalny z języka polskiego – podstawa i rozszerzenie jest uruchamiany od wczesnej jesieni i trwają przez kolejne 6-7 miesięcy. Dzięki temu uczeń może zdobyć i utrwalić niezbędną wiedzę do matury, która doskonale nadaje się do wykorzystania na egzaminie dojrzałości.

W razie potrzeby i dla własnego komfortu lekcje online z języka polskiego do matury są wysoce elastyczne – możesz zmienić grupę zajęciową, jeśli aktualne zajęcia kolidują z Twoimi obowiązkami domowymi lub zajęciami w szkole.

Zainwestuj w edukację i utrwal język polski do matury – wybierz Uniwersytet Maturalny!

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i przygotowaniu do egzaminu z języka polskiego, a także innych przedmiotów. Skontaktuj się z nami, jeśli masz problem z nauką do matury i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia. Gwarantujemy dostęp do najlepszych metod nauki języka polskiego do matury oraz materiałów dydaktycznych dostępnych online. Z nami język polski do matury wcale nie jest taki trudny, jak mogłoby się wydawać.

Nie czekaj ani chwili dłużej! Poznaj ofertę Uniwersytetu Maturalnego, wybierz kurs maturalny z języka polskiego dla siebie i przekonaj się, jak przyjemna i bezstresowa może być edukacja na odległość. Efekty nauczania zauważysz już po pierwszych lekcjach – oczywiście pod warunkiem, że poświęcisz nieco swojego czasu wolnego na utrwalanie wiedzy i rozwiązywanie testów maturalnych z języka polskiego.

Co jeszcze możemy Ci zaproponować?

Jeśli zależy Ci na jak najlepszym zdaniu matury, koniecznie sprawdź również inne kursy do matury. Najlepsza kadra, przystępne przekazywanie wiedzy i zgodność z obowiązującą postawą programową dają Ci solidne podstawy do osiągnięcia maksymalnego możliwego wyniku. Zobacz:

Już teraz rozpocznij walkę o jak najlepszy wynik!