Historia 138 godzin do matury 2025


Główne cele i założenia kursu

Celem nadrzędnym, jaki możesz osiągnąć, wybierając kursy maturalne historia, jest jak najlepsze przygotowanie Cię do egzaminu maturalnego, tak aby cel w postaci wybranego kierunku studiów stał się dla Ciebie faktem. Walczymy o maturę, ale tak naprawdę o indeks na studia.

Kursy maturalne historia – główne cele i założenia

Autorski program nauczania przedmiotu skonstruowany jest w oparciu o nową podstawę programową nauczania historii w szkole średniej i jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nasz kurs maturalny z historii jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich, w szczególności uczniów liceów, dla których dobry wynik maturalny jest gwarancją dostania się na wybrany kierunek studiów wyższych.

Nasze kursy maturalne online ułożyliśmy z myślą o Tobie i maksymalnej użyteczności zajęć dla Ciebie. Dlatego jednorazowe zajęcia nie są zbyt długie, dlatego też mają dwie przerwy. Tak jak w systemie akademickim – rozdzieliliśmy ćwiczenia i wykłady – dla przejrzystości i maksymalnej efektywności i możliwości przyswojenia obszernej wiedzy przez Ciebie. Wszystko po to, aby utrzymać Twoją koncentrację i uniknąć znużenia.

Kurs maturalny historia online ma za zadanie:

 • powtórzenie i przypomnienie materiału z zakresu materiału z historii przerabianego w szkole średniej,
 • uzupełnienie braków i usystematyzowanie materiału przedmiotu oraz mobilizacja do systematycznej nauki,
 • rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pod kątem egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym,
 • praktyczne zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu maturalnego z historii,
 • przećwiczenie arkuszy maturalnych z na poziomie podstawowym i / lub rozszerzonym,
 • nabranie wprawy w umiejętnościach egzaminacyjnych,
 • usystematyzowanie przygotowań do egzaminu maturalnego.

U Nas:

 • masz możliwość nauki online. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz elastycznie dopasować swój plan zajęć oraz odrobić zajęcia, na których Cię nie było. W systemie zdalnym uczysz się z dowolnego miejsca, oszczędzasz mnóstwo czasu na dojazdy,
 • powtórzysz materiał z 4 lat szkoły średniej zgodnie z nową podstawą programową,
 • uzupełnisz braki w poszczególnych przedmiotach,
 • utrwalisz wiadomości z 4 lat szkoły średniej,
 • przetrenujesz umiejętności maturalne,
 • rozszerzysz zakresy wiedzy i nabierzesz pewności i biegłości w rozwiązywaniu zadań maturalnych,
 • będziesz w stanie przygotować się systematycznie i metodycznie do matury,
 • będziesz mieć właściwą mobilizację do regularnej nauki już od początku roku szkolnego,
 • poprawisz swoje wyniki w szkole,
 • zobaczysz, jak można sprawnie i bez zbędnego stresu przygotować się do egzaminu maturalnego.

Rozkład i tryby zajęć

Poziom rozszerzony

Kurs maturalny z historii na poziomie rozszerzonym realizowany będzie w wymiarze łącznym 138 godzin zajęć, na co składa się:

 • 92 godziny zajęć ćwiczeniowych, rozłożone na 26 spotkań po 3 godziny lekcyjne zajęć, raz w tygodniu – zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, praca na materiałach egzaminacyjnych – maturalnych – online na żywo, w tym 10 godzin konsultacji / seminariów i główna matura próbna na zakończenie kursu,
 • 40 godzin zajęć wykładowych, rozłożone na 20 wykładów z wykładowcą po 2 godziny lekcyjne, raz w tygodniu,
 • 4 godziny zintegrowany warsztat psychoedukacyjny – warsztat skutecznej nauki, warsztat zarządzania czasem oraz warsztat radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym – jedna do wyboru na każdy wybrany przedmiot kursu,
 • materiały do zajęć ćwiczeniowych i do wykładów oraz inne materiały dodatkowe do kursu w tym pakiet materiałów ćwiczeniowych do zajęć do pobrania w cenie kursu lub pakiet wydrukowanych przez nas dla Ciebie materiałów ćwiczeniowych do zajęć (warunki w formularzu zgłoszeniowym),
 • dostęp do panelu kursanta z dodatkowymi materiałami, wykładami i skryptami.

Początek i koniec zajęć:

 • Dokładne informacje na temat początku kursów maturalnych będą wysyłane indywidualnie sms-em i pocztą e-mail na kilka dni przed rozpoczęciem kursu. Terminy wskazane powyżej mogą jeszcze ulec zmianie.
 • masz możliwość zmiany przedmiotu lub grupy zajęciowej jesienią, po tym jak otrzymasz swój plan zajęć szkolnych. Ponadto umożliwiamy Ci zmianę grupy lub/i przedmiotu w ważnych dla Ciebie przypadkach także w trakcie kursu (pod warunkiem wolnego miejsca w konkretnej grupie).
 • Koniec zajęć: marzec/kwiecień 2025r.

UWAGA! Jeżeli chcesz się uczyć stacjonarnie, a jesteś z Warszawy lub okolic, to zapraszamy Cię na zajęcia naszego partnera – Collegium Novum. Kursy prowadzą Ci sami nauczyciele, programy zajęć są bardzo zbliżone, a jakość zajęć jest najwyższa z możliwych. Wszelkie szczegóły znajdziesz tu: www.collegiumnovum.pl

Rodzaj kursu Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Ilość godzin Cena Status
HISTORIA ONLINE PR-01 rozszerzony wrzesień/październik 2024

wtorek 17.00-19.25

138 1522 Wolne miejsca
HISTORIA ONLINE PR-02 rozszerzony wrzesień/październik 2024

sobota 9.00-11.25

138 1522 Wolne miejsca

Płatności i zniżki

Cena kursu: 1750zł. Cena po zniżce - 13% = 1522zł.

Zniżka aktualna do 30 czerwca 2024 roku wyczerpania miejsc w grupach.

a ponadto:

 • 5% dodatkowej zniżki za płatność w całości.
 • za drugi przedmiot kursu: - 10% zniżki
 • za trzeci i kolejny wybrany przedmiot kursu: - 15% zniżki
 • 15% dodatkowej zniżki za kontynuację zajęć w u-ma (zniżka na taką ilość kursów jaka była w roku poprzednim).
 • 10% dodatkowej zniżki za rodzeństwo.
 • 3% dodatkowej zniżki grupowej (powyżej 3 osób).

Płatności można dokonać online kartą lub przelewem lub przelewem tradycyjnym w przypadku płatności ratalnych.

Płatności ratalne:

Płatność za zakupione kursy maturalne możemy podzielić na 4 nieoprocentowane raty, płatne w odstępach miesięcznych – pierwsza rata jest płatna przy zapisie:

Harmonogram ratalny:

 • 1 rata w wysokości 40% łącznej sumy opłat za kursy – płatna przy zapisie
 • 2 rata w wysokości 20% łącznej sumy opłat za kursy – płatna miesiąc po rozpoczęciu zajęć, 25 dnia miesiąca
 • 3 rata w wysokości 20% łącznej sumy opłat za kursy – płatna 2 miesiące po rozpoczęciu zajęć, 25 dnia miesiąca
 • 4 rata w wysokości 20% łącznej sumy opłat za kursy – płatna 3 miesiące po rozpoczęciu zajęć, 25 dnia miesiąca.

Osoby, które dokonały zapisu w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, muszą dokonać płatności przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Zniżki ważne także dla kursantów Collegium Novum.

Umowę ratalną i regulamin kursu w przypadku osoby niepełnoletniej umowę podpisuje jeden z rodziców.

* Harmonogram spłat zawarty jest w umowie ratalnej.

W momencie dopisania do grupy kursowej w trakcie trwania zajęć harmonogram ratalny ustalany jest indywidualnie.

Więcej o kursie

Na nasze kursy z historii do matury 2025 i matury 2026 na poziomie rozszerzonym w nowej formule egzaminacyjnej zapraszamy wszystkich maturzystów, których ambicją jest dobry lub bardzo dobry wynik na egzaminie maturalnym. Nasze kursy maturalne z historii są dla tych wszystkich, którzy mierzą ambitnie, dla których dobry wynik egzaminu maturalnego jest przepustką na wymarzony kierunek studiów wyższych.

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają bardzo dobrego, rzetelnego i merytorycznego przygotowania, uporządkowania, systematyzacji i poszerzenia wiedzy, nabycia umiejętności maturalnych oraz wejścia w systematyczne nauczanie i przygotowanie do matury 2025 i/lub matury 2026, w oparciu o nowe wymagania egzaminacyjne OKE a gwarantowane przez kompetentną i merytoryczną kadrę i autorski program nauczania przedmiotu. Nasi nauczyciele poprowadzą Was przez cały kurs, pokazując Wam jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy i przećwiczą z Wami ogromną ilość zadań i ćwiczeń maturalnych, pokażą Wam właściwe odpowiedzi i szczegółowo je omówią.

Jesteśmy placówką edukacyjną, której głównym i jedynym celem jest przygotowanie maturzystów do egzaminu maturalnego. Jesteśmy świeżym, prężnym, ambitnym i skutecznym zespołem, nowoczesną firmą nastawioną na wysoką skuteczność nauczania, a nasze kursy charakteryzuje między innymi:

 • wybitna, doświadczona kadra,
 • dużo zajęć z nauczycielem,
 • bardzo dużo materiałów do zajęć,
 • duża ilość sprawdzianów i matur próbnych
 • nauka w miłej i przyjaznej atmosferze
 • doskonała cena jednej godziny naszych kursów maturalnych zajęć w porównaniu z korepetycjami z historii do matury
 • dodatkowe darmowe warsztaty psychoedukacyjne wspomagające Twoją naukę!

Kurs historia do matury online jest prowadzony w systemie dwu-semestralnym. Na ich całokształt składają się ćwiczenia z wykładowcą, wykłady online, sprawdziany, konsultacje i próbne egzaminy maturalne. Kursy zaczynają się od wczesnej jesieni i trwają przez 6-7 kolejnych miesięcy.

Kurs składa się z kilku elementów (zakładka: rozkład i tryby zajęć):

 • Zajęcia ćwiczeniowe online odbywają się w wymiarze 3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu. Jest to optymalny czas trwania zajęć, umożliwiający utrzymanie skupienia i koncentracji. Zajęcia te mają charakter ćwiczeniowo – seminaryjny, na tych zajęciach pracujecie na materiałach egzaminacyjnych – zadaniach i testach maturalnych.
 • Zajęcia wykładowe online odbywają się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych raz w tygodniu. Każdy nowy wykład będzie dostępny raz na tydzień – w podanym na początku zajęć terminie. Nie musisz być w podanym terminie na zajęciach – wykład zawsze możesz odtworzyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu.

Wesprzemy Was także dzienniczkiem kursanta, na którym będziemy zamieszczać wiele materiałów dodatkowych.

Pamiętaj, że dla Twojego komfortu we wrześniu możesz zmienić grupę zajęciową jeżeli obecna będzie kolidowała z Twoim zajęciami w szkole. Ponadto dajemy Ci możliwość rezygnacji z zajęć do początku drugich zajęć kursowych ze zwrotem całości wpłaty.

Kurs maturalny z historii w Uniwersytecie Maturalnym

Edukacja przedmaturalna jest bardzo ważna, szczególnie wśród osób, które mają pewne zaległości w wymaganym materiale. Aby szybko przyswoić nowe informacje i utrwalić aktualną wiedzę, warto wykorzystać kurs maturalny z historii na odległość. W Uniwersytecie Maturalnym stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają szybką edukację przez internet. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź naszą ofertę!

Kurs maturalny z historii poziom rozszerzony w naszej szkole to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje dodatkowego wsparcia przed egzaminem dojrzałości. W Uniwersytecie Maturalnym proponujemy wyłącznie najlepsze lekcje online z historii do matury.

Nasze wsparcie to realna szansa na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Postaw na najlepsze metody nauki historii do matury i zwiększ swoje szanse na miejsce w renomowanej uczelni wyższej!

Dlaczego warto zdecydować się na przygotowanie do egzaminu z historii z Uniwersytetem Maturalnym?

Jest naprawdę mnóstwo powodów, dla których warto zdecydować się na współpracę z Uniwersytetem Maturalnym. Nasza oferta to aż 92 godziny zajęć ćwiczeniowych oraz 40 godzin wykładów.

Do tego kurs maturalny z historii na odległość w naszej placówce edukacyjnej to dostęp do materiałów szkoleniowych bez żadnych ograniczeń. Z nami edukacja maturalna, a w szczególności historia do matury staje się naprawdę prosta.

Wyróżniki naszej placówki edukacyjnej to:

 • wysoki poziom nauczania w trakcie przygotowania do egzaminu z historii,
 • elastyczny program zajęć dopasowany nawet do osób, które na co dzień nie mogą poświęcić się edukacji w ciągu dnia,
 • doskonała atmosfera na zajęciach,
 • miła i doświadczona kadra nauczycielska,
 • dostęp do autorskich i zweryfikowanych materiałów dydaktycznych,
 • duża liczba egzaminów próbnych, które ułatwiają utrwalenie wiedzy maturalnej.

Uniwersytet Maturalny to nowoczesna firma, która stawia przede wszystkim na skuteczność nauczania. Lekcje online z historii do matury realizowane przez naszych wykładowców to doskonały sposób na weryfikację swojej dotychczasowej wiedzy oraz efektywniejsze przygotowanie do historii do matury.

W Uniwersytecie Maturalnym zdajemy sobie sprawę z tego, że przygotowanie do egzaminu z historii bywa problematyczne, szczególnie jeśli dana osoba ma braki wiedzy jeszcze ze szkoły średniej. Proponujemy wyłącznie najlepsze metody nauki historii do matury oraz aktualne testy maturalne z historii.

Dzięki temu praktycznie każdy ma szansę uzupełnić i utrwalić swoją wiedzę, osiągając tym samym doskonałe wyniki na egzaminie dojrzałości.

Kurs maturalny z historii poziom rozszerzony

Nasza oferta obejmuje kompleksowy kurs maturalny z historii na odległość, dzięki któremu każdy może uzyskać lepsze wyniki na egzaminie dojrzałości. Propozycja Uniwersytetu Maturalnego jest skierowana zarówno do uczniów, jak i rodziców poszukujących wsparcia edukacyjnego dla swoich podopiecznych.

Decydując się na kurs maturalny z historii – rozszerzenie, możesz skorzystać z wielu udogodnień. Łącznie proponujemy przygotowanie do egzaminu z historii w zakresie 138 godzin nauki oraz nieograniczonego dostępu do materiałów dydaktycznych – wszystko w 100% zdalnie!

Osoby, które rozpoczną lekcje online z historii do matury w Uniwersytecie Maturalnym, mogą liczyć na:

 • Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską – aż 89 godzin ćwiczeń. Lekcje o charakterze ćwiczeniowym są stworzone tak, aby dopasować metody nauczania do potrzeb osób korzystających z naszego kursu.
 • Praca na materiałach egzaminacyjnych CKE – przygotowanie do egzaminu z historii w naszej firmie obejmuje też 10 godzin konsultacji z możliwością omówienia głównej matury próbnej na zakończenie kursu.
 • Warsztaty psychoedukacyjne – proponujemy nie tylko najlepsze metody nauki historii do matury, ale także wsparcie w zakresie efektywnego uczenia i radzenia sobie ze stresem podczas egzaminów. Możesz skorzystać z aż 4 godziny zintegrowanych warsztatów w tym zakresie.
 • Zajęcia wykładowe – aż 40 godzin pełnych wykładów z naszymi wykładowcami. W tym przypadku kurs maturalny z historii jest realizowany po 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się na żywo.

Historia do matury z pomocą Uniwersytetu Maturalnego wcale nie musi być taka trudna, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy, że zainwestujesz w kurs maturalny z historii na odległość. Nasze zajęcia możesz połączyć ze standardowym nauczaniem w szkole – edukacja odbywa się przez internet w godzinach dopasowanych do potrzeb naszych kursantów.

Ile kosztuje kurs maturalny z historii w Uniwersytecie Maturalnym?

Czy warto zainwestować w kurs maturalny z historii – rozszerzenie? Zdecydowanie tak! Z pomocą naszej wykwalifikowanej i doświadczonej kadry nauczycieli możesz znacznie szybciej i efektywniej przygotować się do egzaminu dojrzałości!

Aby uczyć się historii do matury w naszej firmie, możesz też skorzystać z opcji płatności ratalnej. Decydując się na takie rozwiązanie, zapłacisz za kurs maturalny z historii w 3 nisko oprocentowanych ratach. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują kompleksowego wsparcia w zakresie rozwiązywania testów maturalnych z historii i utrwalenia wiedzy, ale w gorszej sytuacji finansowej.

Historia do matury – efektywne nauczanie z Uniwersytetem Maturalnym!

Interesuje Cię nasz kurs maturalny z historii poziom rozszerzony? W takim razie zapraszamy do zapisania się na zajęcia. Decydując się na przygotowanie do egzaminu z historii z pomocą naszych wykładowców, możesz w każdej chwili zmienić grupę zajęciową, jeśli masz taką potrzebę.

Nasze zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe online to świetny sposób na utrwalenie dotychczas zdobytej wiedzy, a także pozyskanie nowych informacji. Testy maturalne z historii, które otrzymasz do wykonania w ramach kursu, są zgodne z podstawą programową oraz wymogami CKE odnośnie do organizacji egzaminu dojrzałości. Dzięki temu przygotowanie do egzaminu z historii jest o wiele łatwiejsze i przynosi zadowalające efekty.

Najlepsze metody nauki historii do matury – wybierz Uniwersytet Maturalny!

Zależy Ci na tym, aby mieć nieograniczoną możliwość zdobywania nowej wiedzy pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli? W takim razie zdecyduj się na kurs maturalny z historii na odległość w naszej firmie.

Gwarantujemy: profesjonalizm, szeroki zakres kursu, nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych oraz atrakcyjne ceny.

Zajęcia edukacyjne w Uniwersytecie Maturalnym opracowujemy tak, aby wyedukować naszych podopiecznych idealnie pod kątem pisania egzaminu maturalnego. Nawet jeśli zostało Ci nie wiele czasu do ostatecznego testu – wciąż możesz skorzystać z naszej oferty. Mamy najlepsze metody nauki historii do matury, które pomogą Ci osiągnąć doskonały wynik na testach państwowych i dostać się na wymarzoną uczelnię wyższą.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu. W ramach kursu maturalnego z historii na odległość wspieramy także kursantów dostępem do dzienniczka, gdzie dostępne są liczne materiały edukacyjne dostępne przez całą dobę.

Co jeszcze możemy Ci zaproponować?

Przygotuj się do egzaminu maturalnego z historii na Uniwersytecie Maturalnym. Oferujemy materiały, które pomogą Ci w zdobyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym z historii w 2025 roku. Zobacz również inne kursy do matury, które przygotowaliśmy z myślą o maturzystach:

Zaufaj naszym specjalistom i osiągnij sukces w Twojej nauce!