Kiedy są matury 2024: harmonogram egzaminów


Kiedy są matury 2024: harmonogram egzaminów

Szukasz informacji, kiedy są matury oraz w jakie dni odbędą się poszczególne egzaminy? Zapoznanie się z datami pozwoli nie tylko dotrzeć na salę na czas, ale również umożliwi odpowiednie zaplanowanie przygotowań. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, egzaminy maturalne rozpoczynają się w maju i obejmują zarówno część ustną, jak i pisemną.

Kiedy są matury w 2024 roku?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ustaliła harmonogram egzaminów maturalnych, który jest jednolity dla wszystkich typów szkół. Zgodnie z wytycznymi, maturzyści mogą przystąpić do egzaminu w terminie głównym, dodatkowym, a w ostateczności – w poprawkowym.

W terminie głównym

Pierwszego dnia, 7 maja, maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Następnego dnia, 8 maja, odbędą się egzaminy z matematyki na poziomie podstawowym, a także z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym. 9 maja przewidziano egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, w tym angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W tych trzech egzaminach każdy maturzysta musi wziąć udział. W kolejne dni głównie odbywają się matury z przedmiotów rozszerzonych. Harmonogram egzaminów po 9 maja prezentuje się następująco:

10 maja:

 • wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony (pr),
 • język niemiecki – poziom rozszerzony (pr) oraz poziom dwujęzyczny (dj).

13 maja:

 • język angielski – poziom rozszerzony (pr) i poziom dwujęzyczny (dj),
 • filozofia – poziom rozszerzony (pr).

14 maja:

 • biologia – poziom rozszerzony (pr),
 • język rosyjski – poziom rozszerzony (pr) i poziom dwujęzyczny (dj).

15 maja:

 • matematyka – poziom rozszerzony (pr),
 • język francuski – poziom rozszerzony (pr) i poziom dwujęzyczny (dj).

16 maja:

 • chemia – poziom rozszerzony (pr),
 • historia muzyki – poziom rozszerzony (pr).

17 maja:

 • geografia – poziom rozszerzony (pr),
 • języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy (pp).

20 maja:

 • język polski – poziom rozszerzony (pr),
 • języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony (pr).

21 maja:

 • historia – poziom rozszerzony (pr),
 • język hiszpański – poziom rozszerzony (pr) i poziom dwujęzyczny (dj).

22 maja:

 • informatyka – poziom rozszerzony (pr),
 • historia sztuki – poziom rozszerzony (pr).

23 maja:

 • fizyka – poziom rozszerzony (pr),
 • język włoski – poziom rozszerzony (pr) i poziom dwujęzyczny (dj).

24 maja:

 • egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki na poziomie rozszerzonym.

Od kiedy są matury ustne w terminie głównym? Ta część egzaminu odbywa się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Obejmuje język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski oraz język kaszubski.

W terminie dodatkowym

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego stanowi ważną opcję dla absolwentów, którzy z przyczyn uzasadnionych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Część ustna odbędzie się od 10 do 12 czerwca. Natomiast część pisemna zaplanowana jest od 3 do 14 czerwca, z egzaminami z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów ścisłych i humanistycznych na różnych poziomach zaawansowania. Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie udostępniona na stronach internetowych właściwych okręgowych komisji egzaminacyjnych w ostatnim tygodniu maja 2024 roku.

W terminie poprawkowym

Od kiedy do kiedy są matury poprawkowe? Termin poprawkowy jest ważną datą dla tych zdających, którzy podczas pierwszego podejścia nie zdołali zdać egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów, w części ustnej i/lub pisemnej. Część pisemna egzaminu poprawkowego zaplanowana jest na 20 sierpnia 2024 r., a część ustna na dzień następny, 21 sierpnia 2024 r. Ten termin daje zdającym ostatnią szansę na poprawę wyników i spełnienie wymogów koniecznych do uzyskania świadectwa dojrzałości. Informacje dotyczące miejsca przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zostaną opublikowane na stronach internetowych właściwych okręgowych komisji egzaminacyjnych, najpóźniej do 9 sierpnia 2024 roku, co pozwoli zdającym odpowiednio się przygotować.

Kiedy dostępne będą wyniki matur?

Oczekiwanie na wyniki matur stanowi dla maturzystów czas pełen napięcia i oczekiwania. Kiedy są wyniki matur? Jeśli przystąpiłeś do egzaminu w terminie głównym lub dodatkowym, wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku. Jest to ważny moment dla absolwentów, umożliwiając im podjęcie decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. W przypadku terminu poprawkowego, przeznaczonego dla tych, którzy muszą poprawić egzamin główny, wyniki zostaną opublikowane 10 września 2024 roku. Warto też na bieżąco śledzić aktualizacje od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz strony internetowe swoich szkół, aby nie przegapić żadnych ważnych informacji.

Jak skutecznie przygotować się do matury?

Wiesz już, kiedy są matury w 2024 roku. Czas rozpocząć przygotowania. Skuteczna nauka do matury wymaga przemyślanego planu działania, który uwzględnia zarówno znajomość materiału, jak i umiejętność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. Pierwszym krokiem powinno być dokładne zapoznanie się z wymaganiami i zakresem materiału dla poszczególnych przedmiotów, co pozwoli na skoncentrowanie wysiłków na najważniejszych obszarach. Korzystanie z zasobów online, takich jak kursy do matury, lekcje wideo, quizy oraz arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, może znacząco ułatwić zdobywanie i utrwalanie wiedzy. Ważne jest również regularne powtarzanie materiału. Nie zapomnij jednak o odpoczynku. Zadbaj też o zdrowie psychiczne. Dzięki temu bezproblemowo zdasz każdy egzamin.